Bidrag

Her er bidrag som er sendt inn i konkurransen på pikslar.no. Bidragene vises også på utstillinga i Kunstpassasjen på Jernbanetorget.
(Vil du bidra? Det er ikke for sent!)